piątek, 4 marca 2016

Regulamin spotkań Wspólnoty Krwi Chrystusa

Regulamin spotkań Wspólnoty Krwi Chrystusa

                1. Miesięczne spotkanie formacyjne w diecezji.
                Główne elementy spotkania diecezjalnego:
- Msza Święta lub adoracja Najświętszego Sakramentu.
- Spotkanie prowadzą animatorzy diecezjalni.
- Przekazanie tematu formacyjnego.
- Sprawy organizacyjne, ekonomiczne.
- Planowanie i koordynacja apostolstwa w diecezji, parafiach.
- Możliwość dzielenia się świadectwami, doświadczeniami.
- Modlitwa na zakończenie.
                Spotkanie w diecezji powinny odbywać się raz w miesiącu, zalecane w stałym miejscu, uzgodnionym wspólnie.

                2. Miesięczne spotkanie parafialne dla wszystkich.
                Spotkanie prowadzą animatorzy parafialni.
                Elementy spotkania jak w spotkaniu diecezjalnym dostosowuje się do warunków i możliwości w parafii.

                3. Cotygodniowe spotkanie w grupie.
                Spotkanie w grupie prowadzi animator, który może poprosić inną osobę o prowadzenie modlitwy.

I. Wymiana doświadczeń.
                Samo doświadczenie, powinno być zwięzłą wypowiedzią jednorazową oraz powinno zawierać trzy elementy:
a)      problem – sytuacja/zdarzenie;
b)      pomoc Boża przez moc Słowa Życia/ doświadczenie Bożej interwencji;
c)       owoc – skutek Bożego działania w nas/ doświadczenie przemiany wewnętrznej;

II. Rozważanie.
                Warunkiem szczerej, owocnej i miłej Bogu modlitwy jest wcześniejsze wzajemne pojednanie.
a)      Odmówienie przez prowadzącego modlitwy do Ducha Świętego, lub wspólne zaśpiewanie pieśni do Ducha Świętego.
b)      Głośne odczytanie przez jednego z uczestników wcześniej wybranego fragmentu Pisma św., zazwyczaj Ewangelii z najbliższej niedzieli. Pozostali w tym czasie nie patrząc w tekst, wsłuchują się w treść Słowa Bożego.
c)       Poszukiwanie w chwili ciszy odpowiedzi na zadane w sercu pytanie: „Co Pan Bóg mówi do mnie osobiście przez rozważany tekst?”  Poszukiwanie jest też próbą odpowiedzi na pytania: „Co powinienem w swym życiu zmienić, o co prosić, za co przepraszać, za co dziękować?”  W tym czasie istnieje możliwość indywidualnego, cichego przeczytania rozważanego fragmentu.
d)      Dzielenie się osobistym odbiorem Słowa Bożego.
                Znakiem gotowości do dzielenia jest zamknięte Pismo św. Prowadzący dyskretnie sprawdza gotowość i daje znak do rozpoczęcia wymiany.
                Dzielenie odbywa się w spontanicznej kolejności i rozpoczęte zostaje przytoczeniem treści najmocniej przeżytego zdania/słowa. Polega na wypowiedzi jednorazowej, zwięzłej, sformułowanej zrozumiale, bez komentarzy i odniesień do treści wypowiadanych przez pozostałe osoby.
                Wypowiedzi dokonuje się w pierwszej osobie liczby pojedynczej – „ja”.

III. Modlitwa spontaniczna
                Krótkie aktualne modlitwy, wynikające z rozważanego fragmentu i dotyczące poszczególnych osób, uczestników (uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie, prośby).

 IV. Wspólny wybór nowego „Słowa Życia”. 

V.      Krótka modlitwa na zakończenie spotkania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz