wtorek, 18 lutego 2014

O co zapyta nas Bóg

Arcybiskup Fulton J. Sheen: O co zapyta nas Bóg: Sąd w momencie śmierci przypomina bycie zatrzymanym przez policję drogową, z tą różnicą, że - Niebiosom niech będą dzięki - dobry Pan nie je...

niedziela, 16 lutego 2014

Nasza formacja

  Formację naszą prowadzą Misjonarze Krwi Chrystusa.  Jesteśmy podzieleni na Podregiony.
Naszym Podregionem jest Podregion Ożarowski, tak więc spotykamy się, na rekolekcjach, skupieniach, i innych formach duchowej formacji w Ożarowie Mazowieckim k/ Warszawy.
W domu  misyjno - rekolekcyjnym, Misjonarzy Krwi Chrystusa.  W takiej duchowej formacji, mogą wziąć udział  wszyscy chętni. Rodziny, dzieci, młodzież, dorośli i "bardzo dorośli". Terminy, różnych wydarzeń są opublikowane na stronie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Można tam też uzyskać więcej informacji.
Gościnne bramy Domu Rekolekcyjnego w Ożarowie są zawsze otwarte
Dom Rekolekcyjny w Ożarowie Mazowieckim od frontu.
W jadalni nabieramy sił do kolejnego punktu programu, na skupieniu, lub rekolekcjach.
Zdjęcie z Krajowych Rekolekcji dla Animatorów
 Zapraszamy wszystkich chętnych do zatrzymania się na chwilę. Zycie biegnie szybko i my pędzimy, ale warto spotkać się z Jezusem i Jego słowem, na chwilę, podczas skupienia, lub rekolekcji.

piątek, 14 lutego 2014

Święty Kasper del Bufalo

Obraz na płótnie.
Głównym patronem, naszej Wspólnoty, jest Święty Kasper Del Bufalo. {!786 - 1837}.

Po odbyciu studiów teologicznych w Rzymie, został kapelanem i kanonikiem kościoła Św. Marka.
W czasach napoleońskich odmówił przysięgi konstytucyjnej i żył na wygnaniu w północnej Italii i na Korsyce. Po upadku cesarstwa wrócił do Rzymu, gdzie głosił misje ludowe. Czynił to z taką gorliwością, że określono je jako, "wielkie duchowe trzęsienia ziemi". Z myślą o tej formie duszpasterskiego oddziaływania założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa (San Felice 1815).
Zmarł podczas epidemii cholery w 1837 roku. Kanonizował go papież Pius XII w 1954 roku. Jego uroczystość obchodzimy 21 października.
W tym dniu wszyscy członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa mogą uzyskać odpust zupełny.
Jego życiorys jest jest dostępny w wydawnictwie, "POMOC" w Częstochowie.

czwartek, 13 lutego 2014

W dniu Święta Matki Bożej Gromnicznej.

Na skupieniu w dniach 31.01- 02.02.2014 roku przypadała uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularnie Matki Bożej Gromnicznej.
W tym dniu wszyscy otrzymaliśmy świece i mszę święta rozpoczęliśmy w auli, modlitwą i poświeceniem świec. Następnie w procesji przeszliśmy do Kaplicy domowej i rozpoczęła się msza święta. Na tej mszy świętej, do wspólnoty wstąpiła również nasza siostra z Białegostoku. Atmosfera była bardzo podniosła, czuło się obecność i opiekę Matki Bożej. Przy czytaniu listów do Jezusa były łzy wzruszenia i brak głosu,  pomogła odczytać inna osoba. Radość też była wielka. A potem oczywiście wspólne dziękczynienie, za nowych członków i za wspólnotę.
Rozpoczęcie uroczystości Matki Bożej Gromnicznej. 
Modlitwa o poświęcenie świec przyniesionych przez wiernych.

Rozpoczęcie mszy świętej w Kaplicy domowej.
Wszyscy bardzo przejęci śpiewają pieśń na wejście.

Radosne śpiewanie Matce Bożej.

Radość wstąpienia do Wspólnoty.

środa, 12 lutego 2014

Święta Maria De Mattias

Naszą patronką jest również, św. Maria De Mattias, {1805 - 1866}.

Była wielką apostołką kultu Jezusa Ukrzyżowanego i Jego Krwi, założycielką, Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwie Chrystusa. ( Acuto 1834). Głębsze zainteresowanie religią i życiem duchowym, zrodziło się w niej w 1822 roku, pod wpływem misji ludowych, głoszonych przez św. Kaspra Del Bufalo, wielkiego krzewiciela kultu Najświętszej Krwi Chrystusa.
Założone przez nią zgromadzenie, rozwijało się bardzo szybko. Dzięki charyzmatycznej osobowości św. Maria, założyła niemal 70 placówek we Włoszech, w Anglii i Niemczech. 
Zmarła 20 sierpnia 1866 roku, w Rzymie w opinii świętości.Beatyfikował ją 1 października 1950 r., papież Pius XII, a kanonizował papież bł. Jan Paweł II 18 maja 2003 roku. Jej święto obchodzimy 4 lutego. Odpust Wspólnoty Krwi Chrystusa. 

poniedziałek, 3 lutego 2014

Nowy rok formacyjny 2013/ 2014

Od września 2013 roku, rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny .

W tym roku formacyjnym, nasze hasło brzmi:  " POJEDNANIE  PRZEZ  KREW  CHRYSTUSA".
Rozszerzeniem tego tematu, są teksty, przygotowane, przez Misjonarzy Krwi Chrystusa na każdy miesiąc formacji, w roku.
We wrześniu był to temat:    "Biblijne żródła pojednania".
W pażdzierniku                    "Mój święty bunt, w świetle wiary i pojednania".
W listopadzie                        "Pojednawcza moc Sakramentów".
W grudniu 2013                    " Krew Chrystusa- fundamentem otwartości na drugiego człowieka".
W styczniu 2014 roku           " Wiara w moc Krwi Chrystusa w procesie pojednania".

Tematy te mają pomóc nam w formacji naszego postępowania i naszych postaw.