wtorek, 8 marca 2016

Przebieg cotygodniowego spotania Grupy Krwi Chrystusa

Prowadzący animator przypomina przebieg spotkania, które powinno odbywać sie w atmosferze pojednania.
Uwaga: Wymiana doświadczeń może być przed rozważaniem lub po rozważaniu.
Odmówienie przez prowadzącego krótkiej modlitwy do Ducha Świętego z prośbą o oczyszczenie
i otwarcie umysłu na działanie Ducha Bożego.

Głośne odczytanie przez jednego z uczestników wcześniej obranego fragmentu Pisma Świętego, zazwyczaj z najbliższej przyszłej niedzieli.  

Rozważanie Ewangelii jest najpiękniejszą modlitwą, wtedy rozmawiamy z Bogiem.
Zadajemy sobie w sercu pytanie, co Bóg mówi do mnie osobiście przez rozważany tekst.
Poszukiwanie, przemyślenie w chwili ciszy jest też próbą odpowiedzi
 na zadane w sercu pytania:
Co powinienem w swym życiu zmieni? O co prosić? Za co przeprosić? 
Za co dziękować? Co do mnie dzisiaj przez wybrany fragment mówi Jezus? 
Jak chcę żyć wybranym słowem w tym tygodniu?
Tu jest właśnie modlitwa, rozmowa z Bogiem w ciszy, w sercu.

Na forum dzielimy się osobistym odbiorem Słowa Bożego między sobą (nie w formie modlitwy).

1. Przytaczamy treść najmocniej przeżytego zdania/ słowa.
2. Wypowiedzi dokonuje się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. (ja, nie ludzie, nie sąsiadka,
 krewny czy znajomi, ale ja mam się zmieniać, nawracać).
3. Podzielenie się tym, co przeżyłam na osobistym spotkaniu z Jezusem podczas rozważania.
Sformułowanie przemyśleń w wypowiedzi, w jaki konkretny sposób będziesz żył (żyła) według tego Słowa (pomyśl o czekających Cię zadaniach, sprawach, spotkaniach - to wszystko
będzie okazją doświadczenia mocy Słowa Bożego).
Zauważmy, że przez wypowiedzi innych słowa trafiają do kogoś z nas, możemy się nawzajem wspierać.
Na zakończenie własnej wypowiedzi można powiedzieć „Dziękuję” jako znak że już skończyłam/ skończyłem.

Każdy uczestnik powinien mieć szanse udziału i słuchamy siebie nawzajem, aby się nie powtarzać w intencjach. W modlitwach spontanicznych należy uwzględnić: uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie, prośby - szczególnie należy mieć na uwadze treść rozważanego Słowa Bożego, aby wyrazić wdzięczność Bogu.
Zakończenia dokonuje prowadzący wezwaniem: „Chwała Ojcu ...”

Trzeba starać się żyć Słowem Życia, aby na spotkanie nie przyjść z pustymi rękoma, aby móc podarować
 innym doświadczenie pomocy Bożej. To nie ma być opowiedziane miłe przeżycie
ani jakaś szczególna historyjka czy streszczenie, jak minął tydzień.
Znamy już od dawna poniżej wymienione trzy punkty i w różnych sytuacjach należy odwoływać się do nich.
Nie muszą to być wielkie sprawy, bo nasza codzienność składa się również z drobnych sytuacji.

Na podstawie poniższych punktów uczmy się mówić nasze doświadczenia.
1. Problem – sytuacja przed spotkaniem z Jezusem przez Słowo Boże
2. Pomoc z góry – sytuacja w czasie spotkania z Jezusem w Słowie Bożym
3. Owoce – sytuacja po spotkaniu z Jezusem
Na zakończenie wypowiedzianego doświadczenia można powiedzieć: „Błogosławiona Krew Jezusowa”
Gdy już wszyscy podzielą się swoimi doświadczeniami prowadzący kończy modlitwą np.:
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi – módl się za nami
Święty Kasprze – módl się za nami
Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
niech ona zgładzi nasze grzechy , 
obdarzy zmarłych zbawieniem
i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności.
Słowo Życia na bieżący tydzień wybieramy na końcu spotkania.
Możemy się też podzielić apostolstwem i zaplanować dalsze.
Każdy członek, niezależnie od formy przynależności, powinien rozważać codziennie Pismo Święte.
CZŁONKOWIE WKC O PRZYNALEŻNOŚCI DO BRACTWA KRWI CHRYSTUSA 
czyli indywidualni.
 Są to osoby, które nie mają z różnych przyczyn możliwości angażować się
i brać udział w Grupach Krwi Chrystusa. 
 Jesteście również bardzo ważni i potrzebni w tej Wspólnocie. To Wy macie więcej możliwości ofiarowania cierpienia i modlitwy szczególnie modlitwy do Krwi Chrystusa.
Powstała inicjatywa, aby w każdy poniedziałek o godzinie 21:30 modlić się (jedną tajemnicą różańca
do Krwi Chrystusa) w intencji całej Wspólnoty i siebie nawzajem.
Niech nas łączy o jednej porze wspólna modlitwa do Krwi Chrystusa.  
                                                                                                                                                                                              Barbara Błaszczyk    
                                                                                                                                       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz