środa, 27 lutego 2019

Skupienie dla Animatorów Diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie Mazowieckim.


                      Skupienie dla animatorów diecezjalnych i wszystkich zainteresowanych
w Ożarowie Mazowieckim w dniach 22-24 lutego 2019 roku.W dniach 22-24lutego 2019 roku spotkaliśmy się w Ożarowie na kolejnym skupieniu w roku
formacyjnym 2018/2019r.

Temat: „Moc Ducha Świętego w Słowie Bożym”.

Słowo Życia: „ Żywe jest bowiem słowo Boże, skuteczne”. Hbr 4,12).


Rozpoczęliśmy spotkaniem Animatorów diecezjalnych, z Radą Krajową i Radą Podregionu WKC.
Na spotkaniu były omawiane sprawy, odpustu majowego. Rozdzielono poszczególne zadania.
Informacja na temat planu odpustu , oraz Hasło „w Mocy Bożego Ducha”, Sprawy podregionu .

Podczas Mszy Świętej Ks. Bogusław na homilii wspomniał o powołaniu Świętego Piotra, jako że było to święto Katedry Św. Piotra.
Scena spod Cezarei Filipowej, „ Ty jesteś Piotr opoka, na której zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne Go nie przemogą”.

Następnego dnia spotkaliśmy się z panią Edytą, która wygłosiła konferencję na temat Kłamstwa.
Na podstawie Ewangelii Św. Jana / J5,2-17/. Chodzi tam o człowieka, który 38 lat leży przy sadzawce i czeka, aż ktoś go podprowadzi do wody. Nic nie próbuje robić sam.
My czasami a” może nawet częściej”, nie dostrzegamy na swojej drodze postawionych ludzi i czekamy na…… coś. „jeżeli taka jest wola Boża, to się na pewno stanie. A Bóg porusza, stawia na naszej drodze ludzi i także sytuacje stwarza, a my? NIC czekamy.

Kłamstwo.

Każdy człowiek ma inne spojrzenie, czasami mówimy to samo, a każdy służy inaczej, co innego.
Powstają w nas Przekonania – Ograniczające: Nie poradzę sobie, obawa przed śmiesznością,
obawa przed odpowiedzialnością i inne.

Czy pochodzi to od Boga, Ducha Świętego? Duch święty nie oskarża.
Pod czas przerwy mieliśmy za zadanie przypomnieć sobie i rozważyć, jakie przekonanie jest we mnie ograniczające.Podczas Mszy Świętej, na homilii s. powiedział min.
Przemienienie na Górze Tabor, było po to, by umacniać wiarę apostołów, bo potem miało przyjść cierpienie. Sposób cierpienia wybiera Bóg, Jezus poucza apostołów o swoim cierpieniu, o męce i o Zmartwychwstaniu.
Tym samym ukazał wartość cierpienia. Ma ono być przyjmowane z miłością bo Chrystus Uświęcił nasze cierpnie. Wykorzystujmy i nie marnujmy cierpienia, które daje nam Pan.

Po przerwie na konferencji pani Edyta pytała nas kto chciałby się podzielić zwom odkryciem.
Jedna osoba wybrała , przekonanie, że jest leniuchem i śpiochem;
Wtedy przeanalizowaliśmy razem w punktach:

Czy jest to prawda?
Czy to zawsze i wszędzie jet prawda?
Jak się czujesz i jak reagujesz, jeśli wierzysz, że to jest prawda?
Czy to przekonanie Ci służy i czy wspiera cię w tym co chcesz osiągnąć?
Co na to wszystko mówi Jezus.

Przekonanie, ze jest to prawda, to nie zawsze i wszędzie, bo czasami ,
a może nawet częściej kiedy trzeba to wstaje nawet w środku nocy, a ze swoich obowiązków stara się wywiązywać.
Kiedy się oskarża to czyje złość, jest sfrustrowana, nie może wytrzymać sama ze sobą i est nie do wytrzymania w kontaktach z innymi.
Zdecydowanie, to jej nie wspiera, i nie pomaga w życiu.
A Jezus mówi, Jestem z tobą, kiedy śpisz, kiedy pracujesz i jak nie pracujesz, kiedy biegasz i kiedy chodzisz, zawsze cię wspieram. Kocham cię.
Potem odmówiły modlitwę wspólnie z tą osobą i poczuła ona ulgę.
To było niesamowite doświadczenie,
Jeszcze jedna osoba podzieliła się swoim przekonaniem .


Na zakończenie dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi czy rozmów duchowych.
Bardzo dziękowałam Jezusowi za ten szczególny dzień.W niedzielę podczas mszy św. do WKC wstąpiła jedna osoba z diecezji Siedleckiej.
Następnie bardzo pięknie ks. Bogusław powiedział o Matce Bożej .

Niepokalanie Poczęta – wzór życia czystego dla dziewcząt,
Matka Kościoła – wzór kobiecości i macierzyństwa, {staje pod krzyżem}
Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi – Matka Odkupiciela.


Do peregrynacji w diecezji Warszawskiej, w parafii Marii Magdaleny, został przekazany Obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. W tej Parafii warszawskiej na Wawrzyszowie wszystko się zaczęło. Powstawały pierwsze wspólnoty. Między innymi Wspólnota Białostocka wzięła swój początek z tej parafii.Na zakończenie wspólne zdjęcie a po śniadaniu wymiana doświadczeń.
Obiadem zakończyliśmy spotkanie.
Następne w marcu.

BKJ.


wtorek, 3 lipca 2018

Odpust Krwi Chrystusa w Sanktuarium na Świętym Krzyżu.


Krzyżu.

W dniu 1 lipca WspóWspólnota Krwi Chrystusa z diecezji Sandomierskiej spotkała się 1 lipca w Sanktuarium na świętym Krzyżu aby obchodzić Odpust Krwi Chrystusa.
Już z zewnątrz Bazylika robi wrażenie. Nie jest to duży budynek a w środku, gdzie odprawiana jest liturgia też jest nie wiele miejsca.
Wszyscy się jednak pomieścili.
Niech bądzie Bóg błogosławiony.


Głowne wejście do Bazyliki
Od jedenastu lat w sanktuarium na świętym Krzyżu w pierwszą niedzielę lipca /w tym roku był to 1 lipca/,przeżywany jest odpust ku czci Krwi Chrystusa. Jest to dzień dorocznej pielgrzymki do sanktuarium, Wspólnoty Krwi Chrystusa diecezji sandomierskiej.Głowny ołtarz w Bazylice

Msza Święta sprawowana przy głównym ołtarzu przez o. Dariusza dla WKC.


 Wspólnota Krwi Chrystusa wraz z zaproszonymi gośćmi modliła się podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00. Przewodniczył jej o. Dariusz Malajka OMI, rektor świętokrzyskiej bazyliki mniejszej. W przeżywanie liturgii Mszy Świętej włączyły się osoby należące do Wspólnoty Krwi Chrystusa - czytając lekcje, modlitwę wiernych.
Przed Mszą Świętą


Uczestnicy świetej Liturgii

Sztandar wspólnoty
Przed Soborem Watykańskim II odpust ten był jedną z głównych uroczystości przeżywanych na Świętym Krzyżu.
 W 2007 roku Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga ponownie przywrócił uroczystość ku Czci Krwi Chrystusa. PO mszy świętej  wszyscy uczestnicy mogli ucałować relikwie Drzewa Krzyża  Świętego.
Kaplica, w której przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

W środku ołtarza tabernaklulum i na czerwonym tle widoczny jest relikwiarz.


Najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są na nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
Brama z tyłu Bazyliki, przez którą również wchodzą pielgrzymi

Tylna część bazyliki i budynków klasztornych.


Całość sanktuarium jest przepiękna i skłania do refleksji i przemyśleń.
W takim właśnie pięknym miejscu, Wspólnota Krwi Chrystusa spotyka się co roku, aby wspólnie przeżywać swoje święto.
Miałam zaszczyt uczestniczyćw tym wydarzeniu, za co jestem wdzięczna Panu Bogu i Wspólnocie z diecezji Sandomierskiej.

Więcej informacji o tym przepięknycm miejscu na stonie  Sanktuarium Świętego Krzyża.


                                                                                                  Elżbieta.

środa, 14 marca 2018

Dni skupienia dla animatorów WKC oraz osób zainteresowanych Duchowością Krwi Chrystusa Ożarów Mazowiecki. Warsztaty Śpiewu i Liturgii- 09 – 11.03.2018 r.


Temat : „Nawrócenie i Pojednanie”
Spotkaliśmy się po raz kolejny, w tym roku formacyjnym; na skupieniu w Ożarowie Mazowieckim.
Słowo Życia, które na towarzyszyło, zostało wybrane z Ewangelii Św. Mateusza: „Panie, ile razy mam przebaczać”. (Mt 18, 21)

Podczas kolacji zostały nam przedstawione osoby mające prowadzić warsztaty.
Bożena i Jerzy ze wspólnoty Domowego Kościoła.
Już na pierwszej Mszy Św. Wieczornej, śpiewy prowadziła Bożena.
W czasie homilii, ks. Bogusław zwrócił szczególną uwagę, na relację naszą-moją z Bogiem.
Czy miłuję Go:
- całym swoim sercem (siedliskiem myśli, uczuć, namiętności, nastrojów i emocji).
- całą swoją duszą ( oddechem, życiem, tożsamością człowieczeństwa, nie oddzielonego od ciała)
- całym swoim umysłem
- całą swoją mocą.
W gąszczu przykazań Starego Testamentu, Jezus wydobywa dwa najważniejsze, Będziesz miłował………
Cała moralność chrześcijańska powinna się opierać na Miłości. „ Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią prawa”. Z listu do Rzymian.Konferencja wstępna: Nawrócenie i pojednanie.
Możemy się zastanawiać, po co kolejne skupienie, po co rekolekcje?
Jest to czas aby „odkurzyć” swoją relację z Bogiem. Działa ON w każdej mszy św. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego spotkania z NIM są dla nas takie ważne.
Prowadzący warsztaty, przedstawili się i podzielili doświadczeniem z wlanego życia. Następnie przybliżyli nam, jak wg przepisów prawa kościelnego powinniśmy się zachowywać podczas liturgii. Np. Jeżeli przyklękamy, to na prawe kolano, które powinno dotknąć posadzki. Jeżeli nie możemy, to pełny skłon.
Następnego dnia prowadzący, pokazywali jak jest prowadzona Jutrznia.
Śpiewaliśmy wg tych wskazówek. Trochę inaczej niż w naszej Wspólnocie.
W czasie konferencji-dalszy ciąg Warsztatów liturgicznych. Tym razem dowiedzieliśmy się, że Episkopat Polski, zatwierdził do śpiewów na mszy św. tylko śpiewnik Siedleckiego. Inne śpiewy są zabronione, chyba że ksiądz proboszcz wyrazi zgodę na inne pieśni. A w małych wspólnotach, za zgodą ks. prowadzącego.

Na mszy św. podczas czytania Słowa Bożego, ministranci stali ze świecami, aby podkreślić , że w Słowie jest sam Bóg.
W homilii ks. Bogusław powiedział min. Przed Bogiem liczy się postawa wewnętrzna, serca. Modlitwa z Duchem Świętym, a nie zewnętrzne ofiary i uczynki. Modlitwa sercem to:
- stanąć w obecności Boga,
- wyznać swoje grzechy, wyrzec się grzechów, ( przebaczyć)!
- podjąć swój krzyżu złączyć z krzyżem Jezusa,
- zaprosić do serca Ducha Świętego,
- podziękować Bogu za każdy dzień…

Po homilii do Wspólnoty wstąpiły trzy osoby z diecezji siedleckiej. Gratulujemy i witamy w naszej Wspólnocie.
Po obiedzie, był czas wolny, prawie wszyscy wykorzystali to na spacery i rozmowy na wolnym powietrzu.Spotkanie animatorów diecezjalnych z radą podregionu:
- omówienie spraw związanych z Odpustem Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, 20.05.2108 w Częstochowie --podział zadań.
- rekolekcje doroczne animatorów wszystkich szczebli…. Swarzewo k. Pucka
27.04 – 30.04.2018 roku.
- Zebranie Krajowe WKC Swarzewo k. Pucka dla animatorów diecezjalnych i
podregionów.
Ponadto omówienie niektórych spraw podregionu ożarowskiego.Nieszpory i wstąpienie kolejnych trzech osób w diecezji siedleckiej.

Po kolacji krótkie warsztaty na temat liturgii, a potem adoracja Najświętszego Sakramentu. Zawsze w całym skupieniu najbardziej czekam na adorację.
Adorację prowadzili goście, Bożena przygotowała modlitwy i śpiewy.
Po zakończeniu Pan pobłogosławił nas na noc i na całe nasze dalsze życie.
W niedzielę czekała nas prawdziwa nie niespodzianka.
Podczas mszy świętej, w homilii, ks. Bogusław powiedział:
Mamy życie doczesne i życie wieczne, na które się decydujemy?
Zbawienie nie dokonuje się automatycznie, ale za naszą zgodą i wolą.
- Co kocham bardziej, ciemność czy światło??
Ludzie nie chcą wyjść ze swojego „ciepełka, błotka”, bo tam jest wygodnie, fajnie, miło. Bo trzeba by było zmienić coś, zacząć od siebie wymagać, zburzyć swój domek z kart, swoje klocki.
Kto nie wierzy już został potępiony”- Trwanie w grzechach,oddala od Światła od Boga.
- Zdecydujmy się na nawrócenie, na drogę z Bogiem, ponieważ Bóg jest wierny Swojemu Przymierzu. ON nie zostawi swojego ludu, odbuduje Świątynię.
Po homilii do Wspólnoty wstąpiło siedmiu mężczyzn, była to prawdziwa uczta duchowa. Słuchając próśb poszczególnych osób, o przyjęcie do Wspólnoty, łzy się w oku kręciły. A niektórzy z nich byli bardzo wzruszeni i też głos im się łamał. Wszyscy zostali przyjęci z wielką radością, przez nas, a myślę, że i przez samego Jezusa.Po śniadaniu, jak zwykle dzieliliśmy się doświadczeniami, z przeżytego skupienia lub z życia w minionym czasie.


Jak zwykle wszystko smakowało wyśmienicie.Na tym skupieniu było nas wyjątkowo dużo, bo aż siedemdziesiąt dwie osoby.
Wsþolnie dziękowaliśmy Bogu za nowych członków i za takie liczne przybycie, aby „odkurzyć” swoją relację z Bogiem.


Nowi członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa z ks. Bogusławem.


Nowi członkowie WKC  z ks. Bogusławem i animatorami Diecezji Siedleckiej.


 A to wszyscy uczestnicy skupienia.

Błogosławiona Krew Jezusowa.