środa, 13 maja 2015

Temat formacyjny na rok 2015/1016 "Rozeznawanie woli Bożej"

 Temat formacyjny na rok 2015/2016  (propozycja Podregionu Częstochowskiego)
Rozeznawanie woli Bożej  

    1.  Maryja przykładem wypełniania Woli Bożej. (Częstochowa – wrzesień)

    2.  Święty Jan Paweł II – historia człowieka „przelewającego krew”. (Łabuńki – październik)
    3.   Święty Kasper – wzorem wytrwałości w pełnieniu Woli Bożej. (Częstochowa – listopad)

    4.  Święta Maria De Mattias: „Nie wolno nam tracić czasu. Kochajmy Jezusa Ukrzyżowanego i róbmy wszystko, aby od innych był kochany”.  (Ożarów – grudzień)

    5.  Jak rozumieć Wolę Bożą w trudach codziennego życia? (Swarzewo – styczeń)

    6.  Wiara a szukanie Woli Bożej.  (Swarzewo – luty)

    7.   Święty Augustyn: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu” – porządkuję swoje życie.  (Łabuńki – marzec)

   8.  Jak WKC wypełnia „testament” św. Kaspra.  (Ożarów – kwiecień)

   9. Każdy jest wybrany, aby pełnić Wolę Bożą – przeszkody i zagrożenia w wypełnianiu Woli Bożej.  (Rada Krajowa – maj)