środa, 7 czerwca 2017

Spotkanie na skupieniu w Ożarowie Mazowieckim.

W dniach 02-04.2017r spotkaliśmy się na skupieniu, dla animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych, w Ożarowie Mazowieckim.
Skupienie to zakończyło rok formacyjny 2016/2017.
Podsumawaliśmy ten rok. Był to rok wyborów.
Wybieraliśmy nowych Animatorów Krajowych, kadencję swoją też zakończyli wszyscy animatorzy różnych szczebli.
Animatorami krajowymi zostali:  Teresa Świderska z podregionu Ożarowskiego i Jarosław Wołodkiewicz z podregionu Swarzewskiego.  Wybrani zostali podczas Zebrania Krajowego w Maju 2017 roku na trzyletnią kadencję.

Pozostali animatorzy zostaną mianowani we wrześniu 2017 roku, natomiast animatorzy parafialni do końca grudnia 2017 roku.
Podsumawaliśmy  tematy formacyjne, jako podstawowy temat Osiem Błogosławieństw.
Ks. Bogusław głosząc konferencję zwrócił nam uwagę na poszczególne aspekty kolejnych błogosławieństw. Podkreślił, że wszystko to jest aktualne i należy je wprowadzać w życie, nie tylko o nich rozmyślać.
Dodaj napisNowa Animatorka Krajowa- Teresa Świderska

nowy Animator Krajowy - Jarosław Wołodkiewicz
att Ponieważ na tym skupieniu gościliśmy Radę Krajową, nowo wybrani Animatorzy przedstawili się i powiedzieli  kilka zdań o sobie.
W sobotę mieliśmy bardzo pracowity dzień, tak więc w nagrodę kolacja odbyła się na powietrzu, w.    formie grrila   Była po temu jeszcze jedna okazja:  Ks. Bogusław obchodził 29-tą rocznicę święceń kapłańskich. Były życzenia śpiewy i liczne gratulacje. Prosiliśmy Boga o dalsze błogosławieństwo i opiekę Maryi Królowej Przenajdroższej Krwi.

Niech zdjęcia z poszczególnych wydarzeń zastąpią komentarz:Podczas mszy Świętej ks. Bogusław mówił nam o oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego.Dzień zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Śakramentu- całonocną w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świetego.

W niedzielę do wspólnoty wstąpiło pięc osób. Bardzo cieszymy się z nowych członków WKC. Jak zwykle w takim wydarzeniu, były łzy wzruszenia.
Ks. Mariusz z nowo przyjętymi do WKC .
Skupienie zakończyliśmy ogólną wymianą doświadczeń. Rada krajowa życzyła nam dobrych wakacji, jednak nie wolnych od ewangelizowania. "Idźcie i głoście".