czwartek, 10 listopada 2016

Skupienie dla Animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie Mazowieckim.

W dniach 04 - 06 listopada 2016 roku uczestniczyliśmy w skupieniu animatorów Diecezjalnych i wszystkich chętnych, w centrum naszego podregionu w Ożarowie Mazowieckim.

Słowem życia, były słowa "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni."
Rozpoczęliśmy mszą św. gdzie podczas homilii, ks. Bogusław wygłosił konferencję wstępną, kontekście słowa życia. 
Po konferencji, świadectwem podzieliła się Elżbieta z Białegostoku. Mówiła ona o świadomym smutku i przyjęciu woli Bożej, w intencjach innych ludzi cierpiących.
Doświadczyła świadomego umierania dla siebie w hospicjum, osoby, która cały swój ból i cierpienie ofiarowała za innych.
                                     MOC z Wysoka  -  Świadectwo
Pani Grażyna była wolontariuszką w hospicjum w Białymstoku. Kiedy rozpoznano u niej raka sutka, była zaskoczona. Usunięto jej pierś. okazało się, że to nie koniec.
Rozpoznano u niej 2014 roku SLA co tłumaczy się jako stwardnienie zanikowe boczne.
W czasie postępującego nieuleczalnego schorzenia, pani Grażyna przeczytała wszystko na temat swojej choroby. Była całkowicie świadoma skutków jakie niesie jej schorzenie. Miała świadomość, że choroba doprowadzi do całkowitego paraliżu, w tym paraliżu mięśni oddechowych i w rezultacie zatrzymania oddechu.
Poprosiła lekarza o kartkę i bardzo nie wyraźnym pismem napisała, że chciała by dać świadectwo.
   Nie mogła już pisać, więc prosiła Jezusa, jeżeli Ty chcesz, abym dała świadectwo, to proszę Daj mi osobę, która by mnie zrozumiała.
    Nurtowało ją pytanie, czy ma prosić o cud uzdrowienia, ale powiedziała  Jezusowi - ratuj młode mamy, które muszą wychować małe dzieci.
I ofiarowała swoje życie, powolne odchodzenie świadome. Nie chciała też pomocy maszyny oddychającej za nią. W sennym ukojeniu odeszła do Pana.
          Chcę powiedzieć prze to świadectwo, że w posłudze w hospicjum, doświadczamy cudów.
Wtedy moje kłopoty wydawały min się żadne i nie wiem czy ja mogła bym tak postąpić.
U  Boga jednak nie ma rzeczy niemożliwych. B K J.
Tylko ON i ja
Następnie adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas tej adoracji zastanawialiśmy się i pytaliśmy Jezusa, w sprawach dla nas ważnych. Takie pytania przed nami postawiono:
1.  Do jakiej misji zostałem wezwany od momentu Chrztu Świętego.
2.  W jaki sposób realizuję to wezwanie we Wspólnocie Krwi Chrystusa.
To była bardzo piękna adoracja tylko ja i ON.
Tylko ON i każdy z nas
Następnego dnia spotkaliśmy się w gronie animatorów diecezjalnych, aby omówić nocne czuwanie na Jasnej Górze.
Temat formacyjny przygotowała diecezja Ełcka, głównym wątkiem, był smutek osobisty, którego doznała osoba głosząca, jak  przez zaufanie Panu została  pocieszona.
Spotkanie w gronie animatorów, trudne ale owocne.
Konferencja ks. Bogusława.
Wszyscy uważnie słuchamy.
Również konferencje głoszone przez ks. Bogusława były głoszone w kontekście słowa życia.
Omawialiśmy też tekst Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. 
Zastanawialiśmy się, co każdy z nas może ofiarować Jezusowi jako swoje osobiste zobowiązanie.

W niedzielę na mszy św. Do WKC  wstąpiło pięć osób. Trzy osoby z diecezji Warszawskiej i dwie z diecezji Siedleckiej. Ks. Bogusław wyraził radość z każdego nowego Członka WKC.


Gratulacje ks. Bogusława.
Nowi członkowie WKC z ks. Bogusławem.
Na zakończenie skupienia przyjęliśmy Chrystusa za Króla we Wspólnocie Krwi Chrystusa, uroczyście w kaplicy.
Wspólne zdjęcie uczestników skupienia.
Cieszyliśmy się swoją obecnością nawzajem. Bardzo nam również smakowało "jedzonko" 
przygotowane przez Halinkę.

Następne spotkanie w lutym 2017 roku.  Błogosławiona Krew Jezusowa. 

środa, 9 listopada 2016

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC


Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 14-17.11.2016 r.

Temat: Być uczniem Jezusa

Gdzie: W Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz. Ul. Zamoyskiego 19.
www.ozarow.cpps.pl
Kontakt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogusław cpps, ks. Mariusz cpps
Zgłoszenia do: 09.11.2016 r.
Ofiara:200 zł
Prośba: O zabranie własnych alb.

Rozpoczynamy 14.11.16 r. w poniedziałek kolacją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawiązanie wspólnoty. Kończymy w czwartek 17.11.16 r. obiadem.

Możliwość otrzymania zaświadczenia o odbytych rekolekcjach !

* * *

Temat: Być uczniem Jezusa

To znaczy człowiekiem nie z tego świata. To co nas czyni ludźmi tego świata to zanik modlitwy, adoracji, liturgii godzin, medytacji. Wtedy jesteśmy wciągnięci przez ten świat, stajemy się częścią tego świata. Świat nas lubi i popiera, stajemy po jego stronie zamiast po stronie Ewangelii. My mamy strzec depozytu wiary, głosić Królestwo Boże, a nie zmieniać je, zmieniać naukę Jezusa. Mamy unikać tego co charakteryzuje ten świat:

– Pożądliwości oczu, (kult pieniądza i materii)

– Pożądliwości ciała (kult ciała i bożka seksu)

– Pychy tego świata (kult egoizmu i władzy, pokusa panowania nad światem)

Słowo życia: Uważajcie na siebie (Łk 21,34)

PLAN REKOLEKCJI

Poniedziałek 14.11.2016 r.

18.00 – Kolacja

20.00 – Zawiązanie wspólnoty i konferencja wstępna

21.00 – Apel Jasnogórski, Hymn do Ducha Świętego

Wtorek 15.11.2016 r.

8.00 – Medytacja w kaplicy z Adoracją Najświętszego Sakramentu

9.00 – Śniadanie
kawa

10.00 – Konferencja I (Ubóstwo kapłańskie)

10.45 – Czas pustyni

12.00 – Wspólne rozważanie Pisma Świętego

13.00 – Obiad

15.30 – Konferencja II (Czystość kapłańska)

17.00 – Nabożeństwo Pokutne

18.00 – Msza św. (Nieszpory)

19.00 – Kolacja

20.00 – Dróżki Krwi Chrystusa
Apel Jasnogórski

Środa 16.11.2016 r.

8.00 – Medytacja w kaplicy z Adoracją Najświętszego Sakramentu

9.00 – Śniadanie
kawa

10.30 – Konferencja III (Posłuszeństwo kapłańskie)

12.00 – Msza św.

13.00 – Obiad
Czas pustyni (daj się poprowadzić Duchowi Świętęmu).

17.00 – Nieszpory i Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Kolacja

19.00 – Wymiana doświadczeń

20.00 – Godzina pytań
Apel Jasnogórski

Czwartek 17.11.2016 r.

8.00 – Medytacja w kaplicy z Adoracją Najśw. Sakramentu

9.00 – Śniadanie
kawa

10.30 – Konferencja IV (Duchowość Krwi Chrystusa)

12.00 – Msza św.

13.00 – Obiad

Zakończenie rekolekcje Te-Deum AMDG ! 
wtorek, 8 listopada 2016

Nocne Czuwanie na Jasnej Górze


„Błogosławieni i miłosierni”


21.00 Apel Jasnogórski (prowadzi ks. Bogusław CPPS)

21.30 Powitanie

21.45 Konferencja wstępna (Ks. Daniel CPPS)

22.15 Nabożeństwo pokutne i uwielbienie (młodzież WKC)
(tajemnica I różańca – „Chrzest Jezusa w Jordanie”)
(zawierzenie WKC Matce Bożej –moderatorzy i animatorzy WKC)

00.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Abpa seniora Stanisława Nowaka

01.30 – 02.10 WKC Ożarów Maz.
Miłosierdzie i błogosławieństwa jako najważniejsze potrzeby człowieka i tama wobec płynących zagrożeń duchowych oraz biedy duchowej.
(tajemnica II „Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej”)

02.10 – 02.50 WKC Częstochowa
Miłosierdzie i błogosławieństwa jako oblicza szczęścia człowieka oraz źródła dobra i pokoju.
(tajemnica III ”Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”)

02.50 – 03.30 WKC Swarzewo
Miłosierdzie i błogosławieństwa jako skuteczne sposoby gaszenia ognia rozpalonego przez gniew – po owocach ich poznacie.
(tajemnica IV różańca – „Przemienienie na Górze Tabor”)

03.30 – 04.10 WKC Łabuńki
Uczynki miłosierdzia i błogosławieństwa, jako piękna modlitwa. Czy błogosławieństwa mają moje imię?
(tajemnica V różańca – „Ustanowienie Eucharystii”)

4.15 Błogosławieństwo i zakończenie.

poniedziałek, 7 listopada 2016

Modlitwa o dobre wybory w CPPS i WKC

Wszechmogący i Dobry Boże, który masz szczególny plan względem poszczególnych osób, narodów, a także i Wspólnot Kościoła. Wierzymy, że w swojej woli powołałeś do istnienia Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, jak też Wspólnotę Krwi Twojego Syna jako Ruch Kościelny dla osób świeckich.
Boże w Trójcy Jedyny prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, aby On prowadził w nadchodzących wyborach odpowiedzialnych za przyszłość naszego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i Wspólnoty Krwi Chrystusa na szczeblu Kraju, Podregionu, Diecezji i Parafii Jesteśmy gotowi, aby objawiła się Twoja Wola, a nie nasze wyobrażenia, aby mogli być wybrani ci ,którzy są potrzebni na ten moment w historii naszego Zgromadzenia i Wspólnoty, dla ich rozwoju zgodnie z myślą i pragnieniem Założyciela św. Kaspra del Bufalo i w odpowiedzi na znaki czasu, czyli potrzeby współczesnego Kościoła i świata. Amen
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi –módl się za nami
Św. Józefie –módl się za nami
Św. Franciszku Ksawery –módl się za nami
Św. Kasprze –módl się za nami
Św. Mario de Mattias –módl się za nami
(Za zgodą Prowincjała i Rady Misjonarzy Krwi Chrystusa 03.10.2016 r.)Modlitwa o dobre wybory w CPPS i WKC

sobota, 5 listopada 2016

Miłosierdzie Boże w Hospicjum...

 W dniach 7-9.19.2016 roku w Radomiu, spotkali się wolontariusze hospicyjni z całego kraju
na IX Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego.

Wolontariusz Hospicyjny świadkiem Bożego Miłosierdzia, takie było hasło konferencji.

Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Rodziny, kościoła Królowej Apostołów w Radomiu.
Następnie ks. Jacek Kucharski wygłosił konferencję, " Jak być w XXI wieku miłosiernym Samarytaninem? Aktualność przypowieści z Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 10, 30-37),  we
współczesnej posłudze hospicyjnej.
 Mszę Świętą  w intencji uczestników konferencji i wolontariuszy hospicyjnych w Polsce, odprawił
J E ks. Bp Henryk Tomasik.                 

Mszy św. przewodniczył ks. Bp Henryk Tomasik  biskup diecezji radomskiej.
ta
Uczestniczki konferencji wolontariuszki z hospicjum w Białymstoku.

czwartek, 14 lipca 2016

Czy Krew Chrystusa może wybawić?

W miesięczniku, Drogi Miłosierdzia, wydawanego przez Archidiecezję Białostocką, ukazał się artykuł o Krwi Chrystusa.
Autorem artykułu jest ksiądz Radosław Kimsza.
Ponieważ dotyczy on naszej duchowości, dlatego zachęcam do zapoznania się artykułem. Udostępniam go za zgodą Księdza Radosława Kimszy.


Czy krew może wybawić?

W czerwcu uczyliśmy się kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pytaliśmy czy serce może się zmiłować?
W lipcu, poprzez odmawianie litanii, oddajemy cześć Krwi Pańskiej. Każde z jej wyzwań kończy się wezwaniem „wybaw nas”. Słusznie może się zrodzić pytanie o sensowność takiego nabożeństwa, które wydaje się koncentrować uwagę człowieka na rzeczywistości skąd inąd okrutnej, niejednokrotnie budzącej lęk a nawet odrazę czy też przemoc i śmierć.
Teologia ocalenia człowieka przez krew rozpoczyna się w Starym Testamencie. Krew baranka paschalnego, którą pokropiono drzwi Izraelitów w Egipcie zachowała ich od śmierci i utorowała drogę do wolności. Rytuał rozlania krwi, mówi o tym Księga Wyjścia, uważany był za uwolnienie czyjegoś życia: „Bo życie ciała jest we krwi, a Ja dopuściłem ją dla was [tylko] na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie”. (17,11)
Krew Nowego Baranka odkupiła człowieka z niewoli grzechu i otworzyła mu drogę do pełnego zjednoczenia się na wieczność z Bogiem. Wypłynęła ona, wraz z wodą z przebitego boku Chrystusa stając się znakiem Eucharystii, która jest życiem Boga ofiarowywanym człowiekowi. Nic więc dziwnego, że św. Jan Chryzostom (IV w.) wskazywał na Krew Pańską jako umocnienie w walne z osobowym złem: „Odeszliśmy od stołu [Ciała i Krwi Chrystusa] niczym lwy ziejące płomieniami. Staliśmy się postrachem dla demona, myśląc o tym, Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas miłuj. Ta Krew, gdy godnie przyjęta, oddala demony, przywołuje aniołów, a nawet samego Pana aniołów. Ta Krew wylana oczyszcza świat cały. Ona jest ceną wszechświata, za którą Chrystus odkupił Kościół”.
Ewangelia według św. Jana opisuje boskość Chrystusa poprzez symbol krwi. W niej jest pełnia Bożego życia, a ten, kto chce mieć w nim swój udział winien spożywać ciało Chrystusa i pić Jego Krew (por. J 6,53-54). Myślącym wówczas o kanibalizmie uczniom Jezus odpowiedział: „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda” (J 6,63) zapowiadając w ten sposób nowy pokarm i nowy napój – Ciało i Krew Nowego Przymierza.
Jest to Przenajdroższa Krew. Dlatego w ikonografii chrześcijańskiej jest ona skrzętnie zbierana przez Maryję, czasami aniołów trzymających przy otwartej ranie boku Jezusa naczynie do którego spływa.
Wymowną scenę w tym względzie zawarł w filmie Pasja Mel Gibson: Maryja białym płótnem zbiera z kamiennej drogi krew Jezusa, jakby chciała zabezpieczyć i przechować, niczym drogocenne perły, czy szlachetne kamienie, każdą jej kroplę. Dlaczego? Bo jest ona odkupieńcza; bo pokonała zło i jego ojca – szatana; bo jest ona ceną zbawienia człowieka.
Z kultem Najdroższej Krwi Chrystusa związana jest osoba żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku Kaspra del Bufalo. W tym celu założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Na jego prośbę papież wyznaczył dzień 1 lipca na liturgiczne obchodzenie święta krwi Chrystusa, najpierw w domach założonego przez niego zgromadzenia zakonnego, rozszerzonego następnie przez Piusa IX na cały Kościół.
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa, która jest jedną z form kultu Krwi Pańskiej była ulubionym nabożeństwem, znanym z dziecięcych lat, św. Jana XXIII. W Liście Apostolskim O kulcie Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa (1960) wspominał: „To nabożeństwo zostało nam wpojone już w życiu rodzinnym, od wczesnych lat naszego dzieciństwa. Pozostaje nam w pamięci żywe wspomnienie naszych sędziwych rodziców recytujących w dniach miesiąca lipca litanię do Najdroższej Krwi”. Tym samym dokumentem zatwierdził litanię dla całego Kościoła, zachęcając, aby wierni rozważali poszczególne jej wezwania i odnajdywali w nich motywację do częstszej komunii sakramentalnej.
Kontemplacja Krwi Pańskiej, rozważanie głębokich treści litanijnych wezwań może przemienić życie poszczególnych ludzi i całych społeczeństw. Św. Jan XXIII we wspomnianym dokumencie pisał: „O gdyby chrześcijanie częściej rozpamiętywali ojcowską przestrogę pierwszego papieża: «W bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem czy złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy» (1P 1,17b-19). O gdyby dali posłuch pouczeniu Apostoła Narodów: «Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!» (1Kor 6,20). Wówczas o ile godniejsze, bardziej budujące byłoby ich postępowanie; o ileż bardziej zbawienna dla całej ludzkości byłaby obecność Kościoła w świecie! O gdyby wszyscy ludzie przejęli się zaproszeniem łaskawego Boga, który pragnie ich wszystkich widzieć zbawionymi, (por. 1Tm 2,4), gdyż On zechciał, aby wszyscy byli odkupieni Krwią Swego Jednorodzonego Syna i wzywa ich, aby byli członkami jednego ciała mistycznego, mającego jako Głowę Chrystusa, to wówczas o ile bardziej braterskie byłyby stosunki między osobami, grupami etnicznymi i całymi narodami! O ileż bardziej pokojowe, godne Boga i ludzkiej natury, stworzonej na obraz i podobieństwo Najwyższego, (por. Rdz 1,26) mielibyśmy współżycie społeczne!”

Ta krew może wybawić, bo jest ona Bogiem żyjącym – Odkupicielem człowieka. Bez niej człowiek miałby jedynie nadzieję na stanie się garścią prochu, fragmentami piszczeli, ostatecznie nicością. Przez nią jest żyjącym ku Życiu – „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Ta krew jest wybawieniem. 

sobota, 2 lipca 2016

LIPIEC miesiącem Krwi Chrystusa.

Wspólnota Krwi Chrystusa w Białymstoku zaprasza na Litanię do Krwi Chrystusa, jest odmawiana codziennie przed mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
Zapraszamy codziennie przez cały miesiąc lipiec.
Litanię będziemy odmawiać w intencjach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Będziemy prosić Boga o ochronę jego Krwi, także dla szczytu NATO, które odbędą się naszej Ojczyźnie.
Zapraszamy: członków Wspólnoty Krwi Chrystusa, sympatyków i wszystkich chętnych.
 Animator diecezjalny WKC.
Świety Kasper założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa - Największy Apostoł Krwi Chrystusa

niedziela, 19 czerwca 2016

Skupienie w Ożarowie na zakończenie roku formacyjnego, 2015/2016

W dniach 17-19.06.2016 odbyły się dni skupienia dla animatorów diecezjalnych, parafialnych i wszystkich zainteresowanych.
Temat:  Każdy jest wybrany, aby pełnić Wolę Bożą - przeszkody i zagrożenia w wypełnianiu Woli Bożej.

Słowo Życia:  Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:  " Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy".  (Mk 2,5)...

W czasie mszy świętej ks. Bogusław wygłosił konferencję wstępną na temat miłości, zaznaczył, że aby umieć kochać, trzeba się modlić.
Po zakończeniu przedstawił nam panią Krystynę, która miała wygłosić do nas konferencję, na temat modlitwy wstawienniczej.  "Duch Święty i rozeznawanie Słowa".
Wszystko co mówiła, było bardzo ciekawe. Przestrzegała nas przed bieganiem od jednego kościoła do drugiego, aby uczestniczyć w modlitwach o uzdrowienie. Oczywiście nie widzi w tym nic złego, że korzystamy z takich modlitw, ale za tym powinny iść konkretne zmiany w nas.
Jesus bowiem widząc ich wiarę, zawsze przynosi nam uzdrowienie naszego wnętrza.
Najprostszą modlitwą wstawienniczą jest, modlitwa Ojcze Nasz... Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom... Najbardziej trudne w naszym życiu jest przebaczenie, jednak prosząc Jezusa o pomoc, możemy wzbudzić akt woli przebaczenia i osobę zamknąć w sercu Jezusa.
Najlepiej jest przebaczać od razu. Jeżeli nie będzie przebaczenia, to modlitwa wstawiennicza nie będzie w pełni skuteczna. Jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy mówiła nam pani Krystyna, pod czujnym okiem ks. Bogusława.
Do mnie najbardziej dotarły słowa o przebaczeniu. Zaraz też szybko zastanowiłam się, czy ktoś nie ma do mnie żadnych pretensji i czy ja przebaczyłam?
No i okazało się, że nie jestem pewna, ale poszłam do kaplicy i tam poprosiłam Jezusa i Jego Matkę o pomoc.

Potem wszyscy poszliśmy do kaplicy, gdzie ks. Bogusław razem z panią Krystyną modlił się nad każdym kto chciał. Wszyscy razem modliliśmy się z osobę, nad którą trwała modlitwa wstawiennicza.
Ponieważ było nas dużo modlitwy trochę się przeciągnęły i obiad "odrobinę" się opóźnił.
 Samej modlitwy nie fotografowałam, ponieważ pani Krystyna zdecydowanie sobie tego nie życzyła.
 Ponieważ obiad trochę się opóźnił wszyscy biliśmy bardzo głodni z radością zasiedliśmy do stołów. A jedzenie przygotowane przez naszą nie zastąpioną Halinkę bardzo nam smakowało.  Po obiedzie zmywanie,,, i ja też...  Wszyscy razem było szybciej, no i oczywiście w jedności.
I tym razem nie "odpuściłam" zmywania.
Wszyscy dbaliśmy o porządek.
Pani Krystyna jest bardzo cieplą osobą i zawsze uśmiechniętą.  Na pożegnanie otrzymała od nas kwiaty i serdeczne podziekowania.

Po obiedzie mieliśmy również spotkanie animatorów diecezjalnych, na którym podsumowaliśmy miniony rok formacyjny i zaplanowaliśmy następny 2016/2017.
   Była też niespodzianka, ks. Bogusław obchodził swoją rocznicę święceń kapłańskich, z tej okazji      było "przyjęcie", czyli kolacja na powietrzu. Były również życzenia dla księdza, kwiaty, a potem    śpiewy, przemowy i przednia zabawa. W jedności śpiewaliśmy piosenki biesiadne i inne też.  Przygrywała nam Renia z Garwolina.
Brat Józef jak zwykle chętny do pomocy.
Będzie nas sporo więc i stół długi.
Niektórzy już się niecierpliwią.

Życzenia księdzu składają animatorzy Podregionu od całej wspólnoty
Widok ogólny stołu, był bardzo długi.
Była również solenizantka Elżbieta i dla niej też były życzenia i piosenki.
Nasz "SZEF" 
Wszystkim bardzo smakowało.
Brat Adam zapuścił brodę i trochę przypomina "dżigita"
Na mszy świętej na zakończenie skupienia dwie osoby wstąpiły do Wspólnoty z diecezji Siedleckiej i Płockiej. Cieszymy się z nowych członków naszej wspólnoty. Niech Krew Chrystusa umacnia ich ich życie i chroni od zła. Potem była wymiana doświadczeń i podsumowanie skupienia.


Na ty skupieniu bardzo dużo się działo. Był bardzo intensywny program. Byliśmy zmęczeni ale szczęśliwi.
Teraz wakacje. Spotkamy się  23 września 2016 roku na skupieniu w Ożarowie. 
Dobrego wypoczynku i do zobaczenia.

środa, 25 maja 2016

Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie.

Jak co roku w Częstochowie, Wspólnota Krwi Chrystusa spotkała się na Odpuście Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.
Spotkanie odbywało się w pięknej scenerii na terenie Domu Św. Wawrzyńca w Częstochowie, w  Sanktuarium Krwi Chrystusa.
Pierwszy raz Wspólnota spotkała w tym miejscu 25 lat temu. Było dużo wspomnień.

Rozpoczęliśmy od Drogi Krwi Chrystusa, dróżki prowadził Ks. Bogusław Witkowski CPPS. Prawie wszyscy pielgrzymi wzięli udział w rozważaniu, siedmiu przelań Krwi Chrystusa.

Mszę Świetą Odpustową odprawił Moderator Wspólnoty Krwi Chrystusa Ks. Bogusław Witkowski CPPS, a Homilię wygłosił, ks. Andrzej Szymański CPPS. Oprawę Mszy uświetnił chór z Jasnej Góry.
Chór z Jasnej Góry...
Celebransi udają się na mszę święta.
Ks. Bogusław Witkowski rozpoczyna przewodniczenie Mszy Świętej
Ks. Andrzej Szymański głosi homilię...
Były również Poczty Sztandarowe z różnych Diecezji, nawet górale. W przepięknej scenerii Sanktuarium Matka Boża na pewno czuła się dobrze kiedy wszyscy oddawaliśmy Jej Hołd.
Górale z pod  Żywca......
Podregion Ożarowski, w darze ołtarza podarował obraz Jezusa Miłosiernego, z Diecezji Płockiej, jako w Płocku po raz pierwszy  Jezus prosił Świętą siostrę Faustynę o namalowanie tego obrazu.
Podregin Zamojski podarował piękny obraz z okazji 25-lecia spotkań z Maryją WKC.
Podregion Ożarowski...
Po  błogosławieństwie, ks. Bogusław podziękował wszystkim, którzy przyczynili się, do tego, aby ten Odpust mógł się odbyć.  Dziękował, za czas włożone serce, i zaangażowanie, całej wspólnocie obecnych. Pozdrowił też tych, którzy nie mogli z różnych przyczyn przybyć...
A potem były:  poczęstunek przy tradycyjnych straganach, spotkania po latach, a także występ chóru dziecięcego i inne atrakcje.............
Spotkanie zakończyliśmy, nabożeństwem do Matki Bożej, popularne Majowe.  I rozjechaliśmy się do domów. Każdy w sercu chciałby wrócić tu za rok......... BKJ.
Pyszne ciasta.....
Animatorka Krajowa w bardzo dobrym nastroju, chociaż nieco zmęczona....
Podregion Częstochowski przygotował, już tradycyjną, przepyszną grochówkę.

Więcej zobacz, strona Krajowa WKC KLIKNIJ

piątek, 13 maja 2016

Program odpustu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi


Program artystyczny 22.05.2016 r.(szczegóły)
13.00 Film „Marzenie Trwa” krótkie przedstawienie i pokazanie fragmentu(Ks. Damian CPPS)
13.10  Czas dla Wydawnictwa Pomoc (Ks. Damian CPPS)
13.20 Wystąpienie Rady Krajowej Wspólnoty Krwi Chrystusa   
13. 30 Program poetycki:  Maryja – Chrzest Polski – Miłosierdzie – Krew Chrystusa  Poezja  poety, pisarza i dziennikarza Edwarda Przebieracza z Lublińca[1](Ks. Bogusław CPPS)
13.50 Świadectwa życia Słowem Bożym członków Wspólnoty Krwi Chrystusa(Każdy Podregion przygotowuje jedno świadectwo i je wygłasza przez swojego przedstawiciela maximum 5 min. (Ks. Bogusław CPPS )
14.10 Koncert zespołu na cześć Maryi z okazji Odpustu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi ( Tomasz Mikołajczyk)
14.50 Przygotowanie do nabożeństwa majowego
15.00 Nabożeństwo majowe i błogosławieństwo ogólne Relikwiarzem Krwi Chrystusa(Ks. Daniel CPPS)[1] Edward Józef Przebieracz (ur. 18 marca 1962 w Kazimierzy Wielkiej) – polski poeta, pisarz, dziennikarz, wydawca, związany z prasą katolicką.W 1991 r. ukończył Studium Filozoficzno-Teologiczne Księży Jezuitów w Krakowie, a w 1996 Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Pracował jako katecheta w szkole podstawowej i średniej. W latach 1992–2009 wydawca i redaktor miesięcznika zadań umysłowych dla dzieci i młodzieży Łamigłówek Religijny[1]. Dyrektor Wydawnictwa św. Macieja Apostoła, od 2009 r. Publikował teksty na tematy religijne w Nowinach Gliwickich oraz w Gwarku wydawanym w Tarnowskich Górach. W katolickim radio Puls FM prowadził kącik poetycki dla początkujących twórców.Opracował kilkadziesiąt almanachów m.in. poezji religijnej debiutantów Ad maiorem Dei gloriam (1995 i 1996), Dedykacje (2001), Ojcu Świętemu (2003), Żegnamy Ojca Świętego (2005), Żegnamy Jana od biedronki (2006), Moja Matka Maryja (2009), In Memoriam (2010), Krajobraz stworzenia (2010),Jezu ufam Tobie (2011). Opracował też Mini–słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych (t. I 1994, t. II 1998, t. III 2002, t. IV 2010)[2]. Redaktor wielu książek, m.in. antymagicznej Gdy czarny kot przebiegnie drogę (2009) czy Koniec świata 2012 (2010).Laureat kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów poetyckich, m.in: O Pierścień Kingi (Nowa Sól 1992), O laur Klemensa Janickiego (Poznań 1995), im. Haliny Poświatowskiej (Częstochowa 1995), Międzynarodowy Konkurs Poetycki Rzeki – Brzegi – Mosty (Zgorzelec 1998), Międzynarodowy Konkurs Poetycki O Herb Prymasa Tysiąclecia (Ludwin 2001) ;Ogólnopolski konkurs poetycki miesięcznika kulturalnego Ex libris 43; (Konstantynów Łódzki 2012) Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza O kałamarz metafor (Sochaczew 2012)

poniedziałek, 9 maja 2016

Zebranie Krajowe Wspólnoty Krwi Chrystusa 2016rok

W dniach 5-6 maja 2016 odbyło sie Zebranie Krajowe Wspólnoty Krwi Chrystusa w Częstochowie, w Domu Świetego Kaspra:

W programie min. praca nad Regulaminem WKC, prezentacja zeszytu formacyjnego. Regulamin grup młodzieżowych-stan aktualny.

Sprawozdanie z działalności finansowej ostatniego roku.  Wybranie tematu formacyjnego, na rok formacyjny 2016/2017.
Prace nad regulaminem WKC - prezentacja zgłoszonych propozycji.

Udział wzięli animatorzy diecezjalni poszczególnych podregionów w tym nasz podregion Ożarowski.
Rozpoczęliśmy pieśnią do Ducha Świętego. Następnie zebranych przywitał Ks. Bogusław Witkowski moderator krajowy WKC z ramienia CPPS.
A potem rozpoczęły sie prace, które wcale nie były łatwe, ale z pomocą Bożą szliśmy małymi krokami do przodu.
Ekipa podregionu Ożarowskiego z ks. Bogusławem CPPS.
Zadowoleni, chociaż trochę zmęczeni...

sala obrad
Ks. Bogusław Przewodniczył zebraniu, razem z animatorami krajowymi.
Nasi animatorzy czynnie brali udział w obradach.
w przerwach, bardzo smakowały nam posiłki.