niedziela, 11 lutego 2018

Spotkanie animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych WKC w Ożarowie Mazowieckim.


W dniach 09 – 11.02.2018 roku spotkaliśmy się na skupieniu w podregionie, w Ożarowie Mazowieckim.
Słowo Życia na ten czas brzmiało: „ Panie dopomóż mi „.


W homilii Ks. Bogusław nawiązał do tego słowa. Uzdrowienie głucho-niemego,;
Jezus ulitował się nad człowiekiem potrzebującym pomocy, nie odesłał go.
Człowiek ten nie mówił, bo nie słyszał. Podobnie my – Możemy milczeć, nie widząc potrzeb drugiego człowieka. Możemy nie słyszeć wołania o pomoc.

Nie należy milczeć, kiedy trzeba mówić, i odwrotnie, Nie mówić, kiedy trzeba milczeć. Np. zachowanie tajemnicy, dyskrecji, ale też słuchać, gdy istnieje taka potrzeba. Dobrze jest umieć słuchać. Bo słuchać tzn. kochać, słuchając zapomnieć o sobie.


Na drugi dzień podczas Jutrzni, ks. Bogusław rozważał: powołanie i wybór.
Podzielił się z nami doświadczeniem własnego powołania.
Zaufał Bogu i pozostawił MU ostateczną decyzję. ON w procesie i po woli potwierdzał, że chce księdza na tej drodze życia.

W konferencji dzielił się z nami wrażeniami, z udziału w 20-leciu WKC w Kluczborku w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
W Słowie wygłoszonym podczas uroczystej mszy świętej, poruszył min:
Krew Przymierza:( Wj 24, 3-8)
Krew Ochrony….Krew Baranka
Krew Pojednania (ŚwietoJom Kipur)
Krew Miłości, która buduje wspólnotę.Rany i zranienia dzisiejszego świata:
Wojny, deptanie życia i godności ludzkiej, zagrożone życie społeczne.
Odpowiedż WKC na tę rzeczywistość ran ludzkości:
Krew Chrystusa lekarstwem- krzewić duchowość i żyć nią,
Słowo życia przeżywane i podarowane w doświadczeniu,
Czyny Miłosierdzia – Pójdźcie na peryferie, tam gdzie inni nie chcą.

Przez cały dzień obowiązywało nas milczenie - Bóg przemawia w ciszy..
Spotkaliśmy się też w grupach, na rozważaniu Pisma Świętego, niektórzy uczestnicy byli pierwszy raz i było to dla nich nowe doświadczenie.
W czasie mszy świętej Ks. Bogusław, nawiązując do Ewangelii powiedział min:
Trędowaty przebywał poza obozem,
Grzech jak choroba oddziela od i Boga i wspólnoty, ukrywamy się, odczuwamy cierpienie: fizyczne, Psychiczne- samotność, duchowe – wątpliwości, czy Bóg istnieje. Dlaczego nikt mnie nie kocha itp.


Były też warsztat-konferencja na temat Pokora i Posłuszeństwo, Odsyłam do zeszytu formacyjnego nr 3.


Obiad jak zwykle smakował, a, że był spożywany w ciszy, to jeszcze bardziej mobilizowało nas do uważnego służenia sobie wzajemnie.
Po obiedzie spacery odpoczynek duchowy, jak kto potrafił tak sobie radził.Na spotkaniu animatorów diecezjalnych, omawialiśmy: Wizytacje w poszczególnych diecezjach, Opłatki, Niedziele misyjne w Diecezjach, oraz spotkanie w parafiach.
Poszczególne terminy spotkań, skupień, odpustów: Matki Bożej Królowej. Przenajdroższej Krwi, i odpustu Krwi Chrystusa.
Dzieliliśmy się też tym: jakie inicjatywy były podejmowane, w poszczególnych diecezjach, aby nasza Wspólnota była poznawana przez coraz większą liczbę ludzi.

Była też godzina pytań: pytania dotyczyły głównie małżeństw nie sakramentalnych, i możliwości przyjmowania prze nie Komunii Świętej. Odpowiedzi Ks. Bogusława, zdecydowanie zaprzeczały, jakoby można było przyjmować Komunię Świecą, żyjąc w grzechu. Wskazał też, jakie są możliwości : rozstanie się, wstrzemięźliwość - -białe małżeństwa, itp.


Po kolacji Była adoracja, przygotowana przez Diecezję Ełcką, rozważaliśmy Koronkę do Krwi Chrystusa, a potem adoracja w ciszy, tylko ja i Jezus. Najbardziej lubię, takie „pogadanki”.


Na zakończenie skupienia, tradycyjnie mieliśmy wymianę doświadczeń. Dzieliliśmy się przeżyciami z tego skupienia, jak również z życia Słowem Życia w poprzednim okresie.Zakończyliśmy wspólną zupą i rozjechaliśmy się do domu.
Następne spotkanie 09-11.02.2018 roku. Zapraszamy chętnych i prosimy zgłaszać się odpowiednio wcześniej do Animatorów.
Błogosławiona Krew Jezusowa.