środa, 30 kwietnia 2014

Dziękczynienie za kanonizację, Jana Pawła II.

W sobotę w dniu 26 kwietnia 2014 roku, przed Świętem Miłosierdzia Bożego, w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku, odbyło się czuwanie modlitewne, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar, Świętego Jana Pawła II, papieża i naszego rodaka. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, modliliśmy się aby Ojczyzna nasza i wszyscy jej mieszkańcy, starali się wsłuchać w Jego nauczanie. Prosiliśmy też o błogosławieństwo, za wstawiennictwem, Świętego Jana Pawła II, dla naszego miasta.
Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa, przygotowali na tę okazję, adorację krzyża. Jacek i Artur przygotowali teksty na rozważanie modlitewne. Nawiązywały one do obecności, zmartwychwstałego Jezusa w życiu każdego człowieka. Mówiły o odkupieniu, które się już dokonało i które prowadzi każdego z nas do Niego, jako naszego Celu.
Po rozważaniu modlitewnym, każdy obecny w kościele, mógł na kartce przedstawić wszystkie swoje sprawy, kłopoty, obciążenia, zranienia, nie przebaczenia i przynieść pod pusty już krzyż i tam złożyć.
Prosić Jezusa, który żyje i który poniósł śmierć w każdej z tych spraw ludzkich, aby Jego krew nie była przelana na daremno.
W czasie tego zamyślenia, rozmodlenia, Schola śpiewała, pieśni na adorację, pieśni do Ducha Świętego, co jeszcze bardziej sprzyjało, adoracji wewnętrznej, każdego uczestnika.
Bardzo wiele osób, pisało na kartkach, swoje problemy, radości i kłopoty, a potem oddawali, Jezusowi Zmartwychwstałemu.
Adoracja Trwała do godziny 21.00 i zakończyła się, Apelem Jasnogórskim.
W przygotowaniu i poprowadzeniu adoracji, brały udział inne ruchy z tej parafii oraz Schola, pod czujnym okiem księdza z parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Białymstoku.
Przygotowywanie dekoracji.

Błogosławił nam Jezus Miłosierny w przed dzień święta Miłosierdzia Bożego.

Dekoracja, to krzyż na, którym już nie ma Jezusa, tylko w miejscu rąk przybitych gwoździami, Jego Krew. Wstążki symbolizują, krew i wodę, wypływającą a przebitego boku Jezusa.

Ludzie modlą sie i adorują krzyż,  na którym Jezus dokonał Swojego Życia, wybawiając  nas. Składają również swoje intencje.

Wszyscy głęboko przeżywają, adorację.


Schola pomaga modlącym się w skupieniu. Swoim śpiewem przyzywa Ducha Świętego i wielbi Jezusa, który jest obecny na ołtarzu w Najświętszym Sakramencie.

Ludzie, klęczą,  modlą się, idą złożyć swoje ciężary pod krzyżem.
 Organizatorzy i ksiądz, planują w przyszłym roku, powtórzyć adorację krzyża. Jest to piękna forma modlitwy, bycia bliżej Jezusa.