poniedziałek, 27 listopada 2017

Skupienie animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie.

W dniach 24 - 26 listopada 2017 roku, spotkaliśmy się na skupieniu w Ożarowie.
 Nowo mianowani animatorzy diecezjalni, oraz animatorzy parafialni, jak również wszyscy chętni, przeżywaliśmy skupienie na temat Eucharystii.

Nad zakwaterowaniem i zapisami, czuwała diecezja białostocka. Wspólnie z panią Bernadetą.


Gościliśmy na naszym skupieniu wspólnotę Sychar. Grupę Ruch Wiernych Serc. Jest to wspólnota trudnych małżeństw.
Głoszą oni, że Każde trudne małżeństwo jest do uratowania.
Dzielili się doświadczeniami swoich przeżyć w małżeństwie i poza nim. Byliśmy dla siebie ubogaceniem.


Słowo Życia brzmiało: To jest Moje Ciało, To Jest Moja Krew.


Na konferencji wstępnej ks. Bogusław, przybliżył nam, czym jest Eucharystia.

Najbardziej zapamiętałam słowa, że Eucharystia jest spotkaniem z Żywym Bogiem, że nie jest to spotkanie ze znajomymi, czy przyjaciółmi, ale z Żywym Bogiem.  Dlatego obowiązuje mnie odpowiedni strój, odpowiednia postawa i skupieniu się na Jezusie. Przychodzi ON do mnie Żywy i Prawdziwy w Najświętszym Sakramencie.
Mogliśmy też wysłuchać, pięknego wykładu biblijnego, ktory głosił jeden z członków Ruchu Wiernych Serc. Ubogacił nas też świadectwem swojego nawrócenia. Następnego dnia po śniadaniu spotkaliśmy się w gronie animatorów diecezjalnych, aby omówić temat formacyjny, który przygotowała diecezja siedlecka.

Rozważaliśmy też Słowo Boże w grupach. Jest to wielkie ubogacenie spotkania, ponieważ każdy wnosi coś osobistego do grupy i dla drugiego człowieka.

Wspólne posiłki, zaspokajały apetyty, ale też tworzyły atmosferę rodzinną i były okazją do służenia sobie wzajemnie.W tym dniu nasza Animatorka Podregionu ożarowskiego, obchodziła święto swojej patronki, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z tej okazji były życzenia od nas wszystkich.Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, która trwała całą noc..
Tę formę zaproponowała jedna z sióstr, jako czuwanie przed  rocznicą  przyjęcia Chrystusa Za Króla i Pana w Polsce.W niedzielę podczas Eucharystii, również dzieliliśmy się doświadczeniami, Członkowie Wspólnoty Sychar. Mówili jaka jest ich droga i co robią, aby być wiernymi Sakramentalnemu Przymierzu małżonków z Bogiem.
Po Mszy Świętej  przedstawiciele wspólnoty SYCHAR podziękowali za możliwość wspólnego przeżywania skupienia. Na ręce ks. Bogusława złożyli podziękowania.


Na zakończenie skupienia spotkaliśmy się na wymianie doświadczeń.  Ja zwykle wymienialiśmy nasze spostrzeżenia i przeżycia jak również doświadczenia miłości Bożej wśród nas.

Następne spotkanie , skupienie odbędzie  się w lutym 2018 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych.
w dniach 3 - 5 luty...

niedziela, 29 października 2017

Rekolekcje w Ożarowie Mazowieckim, dla animatorów i wszystkich chętnych.

W dniach 20-22 października 2017, spotkaliśmy się na rekolekcjach [skupieniu], w Domu Misyjnym w Ożarowie Mazowieckim.

Temat spotkania: "Krzyk krwi" Jako wezwanie Dla WKC do wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Słowo życia na to skupienie, było bardzo wymowne:
Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi (Rdz 4, 10).

W konferencji wstępnej, ks. Bogusław zwrócił uwagę na potrzebę, zwracania uwagi, na drugiego człowieka. Ponieważ dzisiaj również słychać wołanie do Boga z powodu przemocy, niesprawiedliwości i nienawiści.
Trzeba w swoim życiu zastanawiać się czy ja, nie jestem powodem tego co się dzieje wokół mnie?

Przyjeżdżamy, jako animatorzy aby nabrać sił do pracy w swoich diecezjach, środowiskach.
Dlatego powinniśmy całym sobą czerpać ze spotkania z Jezusem,

Zrozumiałam że, ja powinnam się zastanowić nad swoją postawą wobec innych ludzi. Czy powinnam stać na pozycji roszczeniowej?  Co ta wspólnota ma dać dla mnie? Czy raczej zapytać siebie; co ja mogę podarować wspólnocie? Czy zauważam drugiego człowieka, co mogę dla niego uczynić?

W następnym dniu, był odpust Św. Kaspra del Bufalo.  Odprawiona została uroczysta Msza Święta.
Podczas homilii ks. Bogusław mówił o heroiczności św. Kaspra ale też o Jego Życiu. Poświęcaniu się dla innych, nie zgodzenie się na współpracę z Napoleonem.
I o śmierci Jego podczas posługi chorym na cholerę.
Po mszy mogliśmy ucałować relikwie świętego Kaspra i otrzymać błogosławieństwo.

Najpierw Ks. Bogusław Otrzymał błogosławieństwo Relikwiarzem Św. Kaspra.


Po obiedzie z  z okazji Święta były "słodkości" upieczone i przywiezione przez uczestników.Na spotkaniu animatorów diecezjalnych, przedstawiono temat formacyjny, na ten miesiąc, oraz przygotowania do nocnego Czuwania Na Jasnej Górze 9/10 grudnia 2017 roku.
Nasz podregion jako temat ma 100 lat odzyskania Niepodległości. Poszczególne diecezje maja przygotować swoje propozycje na następne skupienie w listopadzie.Wieczorem spotkaliśmy się z Jezusem w adoracji najświętszego sakramentu.  Tematem były słowa Św. Kaspra. Cytowane przez prowadzących w pierwszej części . Potem w ciszy mogliśmy otworzyć swoje serca przed Panem.                                                                                 Następnego dnia w niedzielę po mszy świętej i po śniadaniu  spotkaliśmy się na wymianie doświadczeń .       Zostali również mianowani animatorzy diecezjalni, ci którzy nie byli obecni na poprzednim spotkaniu. i tak:
W diecezji Białostockiej, Elżbieta Dzienis, diecezji Płockiej, Barbara Gapińska, Diecezji Siedleckiej: Elżbieta Trzcińska.

Dziękuję Bogu za Wspólnotę i za to, że Bóg właśnie w niej pragnie mnie formować.
Błogosławiona Krew Jezusowa.