czwartek, 24 października 2013

Wstąpienia do Wspólnoty Krwi Chrystusa

Wstąpienia do Wspólnoty Krwi Chrystusa, odbywają się bardzo uroczyście.
Każdy kandydat pisze list do Jezusa, który odczytuje podczas mszy świętej, na zakończenie skupienia, albo rekolekcji.  Jedną z takich uroczystości była, Odpust Świętego Kaspra w Ożarowie Mazowieckim,
Centrum Podregionu.  W dniu 20 października 2013 roku.
 Po mszy uroczystej mszy świętej, Ks Moderator Wspólnoty Krwi Chrystusa, modlił się za wszystkich, którzy wstępowali do Wspólnoty.

 Wszystkim wstąpieniom patronował Św. Kasper del Bufalo. Założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa i naszej wspólnoty.
 Każdy członek jest uroczyście witany, przez wszystkich pozostałych członków.
Do wspólnoty wstępują, różni ludzie, kobiety, mężczyźni, młodzież i dzieci. Cieszymy się z każdego nowego  członka. Czasami towarzyszą wstąpieniu łzy wzruszenia, a na pewno, wielkie emocje.
Na zakończenia wszystkich wstąpień, dziękowaliśmy Bogu za nowych członków, modląc się wszyscy razem. 

sobota, 14 września 2013

Spotkanie formacyjne Animatorów Diecezjalnych

Pierwsze spotkanie animatorów, odbyło się we wrześniu 2013 roku. Jest to forma skupienia, czyli mini rekolekcji. W tych spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy.
Animatorzy mają swoje spotkania w ramach skupienia, natomiast pozostali uczestniczą w spotkaniu ogólnym.
Spotkanie, rozważanie w grupie Pisma Świętego.

 Podczas skupienia rozważamy Pismo Święte w grupach. Daje to możliwość głębszego poznania Ewangelii.