czwartek, 10 listopada 2016

Skupienie dla Animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie Mazowieckim.

W dniach 04 - 06 listopada 2016 roku uczestniczyliśmy w skupieniu animatorów Diecezjalnych i wszystkich chętnych, w centrum naszego podregionu w Ożarowie Mazowieckim.

Słowem życia, były słowa "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni."
Rozpoczęliśmy mszą św. gdzie podczas homilii, ks. Bogusław wygłosił konferencję wstępną, kontekście słowa życia. 
Po konferencji, świadectwem podzieliła się Elżbieta z Białegostoku. Mówiła ona o świadomym smutku i przyjęciu woli Bożej, w intencjach innych ludzi cierpiących.
Doświadczyła świadomego umierania dla siebie w hospicjum, osoby, która cały swój ból i cierpienie ofiarowała za innych.
                                     MOC z Wysoka  -  Świadectwo
Pani Grażyna była wolontariuszką w hospicjum w Białymstoku. Kiedy rozpoznano u niej raka sutka, była zaskoczona. Usunięto jej pierś. okazało się, że to nie koniec.
Rozpoznano u niej 2014 roku SLA co tłumaczy się jako stwardnienie zanikowe boczne.
W czasie postępującego nieuleczalnego schorzenia, pani Grażyna przeczytała wszystko na temat swojej choroby. Była całkowicie świadoma skutków jakie niesie jej schorzenie. Miała świadomość, że choroba doprowadzi do całkowitego paraliżu, w tym paraliżu mięśni oddechowych i w rezultacie zatrzymania oddechu.
Poprosiła lekarza o kartkę i bardzo nie wyraźnym pismem napisała, że chciała by dać świadectwo.
   Nie mogła już pisać, więc prosiła Jezusa, jeżeli Ty chcesz, abym dała świadectwo, to proszę Daj mi osobę, która by mnie zrozumiała.
    Nurtowało ją pytanie, czy ma prosić o cud uzdrowienia, ale powiedziała  Jezusowi - ratuj młode mamy, które muszą wychować małe dzieci.
I ofiarowała swoje życie, powolne odchodzenie świadome. Nie chciała też pomocy maszyny oddychającej za nią. W sennym ukojeniu odeszła do Pana.
          Chcę powiedzieć prze to świadectwo, że w posłudze w hospicjum, doświadczamy cudów.
Wtedy moje kłopoty wydawały min się żadne i nie wiem czy ja mogła bym tak postąpić.
U  Boga jednak nie ma rzeczy niemożliwych. B K J.
Tylko ON i ja
Następnie adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas tej adoracji zastanawialiśmy się i pytaliśmy Jezusa, w sprawach dla nas ważnych. Takie pytania przed nami postawiono:
1.  Do jakiej misji zostałem wezwany od momentu Chrztu Świętego.
2.  W jaki sposób realizuję to wezwanie we Wspólnocie Krwi Chrystusa.
To była bardzo piękna adoracja tylko ja i ON.
Tylko ON i każdy z nas
Następnego dnia spotkaliśmy się w gronie animatorów diecezjalnych, aby omówić nocne czuwanie na Jasnej Górze.
Temat formacyjny przygotowała diecezja Ełcka, głównym wątkiem, był smutek osobisty, którego doznała osoba głosząca, jak  przez zaufanie Panu została  pocieszona.
Spotkanie w gronie animatorów, trudne ale owocne.
Konferencja ks. Bogusława.
Wszyscy uważnie słuchamy.
Również konferencje głoszone przez ks. Bogusława były głoszone w kontekście słowa życia.
Omawialiśmy też tekst Intronizacji Chrystusa na Króla Polski. 
Zastanawialiśmy się, co każdy z nas może ofiarować Jezusowi jako swoje osobiste zobowiązanie.

W niedzielę na mszy św. Do WKC  wstąpiło pięć osób. Trzy osoby z diecezji Warszawskiej i dwie z diecezji Siedleckiej. Ks. Bogusław wyraził radość z każdego nowego Członka WKC.


Gratulacje ks. Bogusława.
Nowi członkowie WKC z ks. Bogusławem.
Na zakończenie skupienia przyjęliśmy Chrystusa za Króla we Wspólnocie Krwi Chrystusa, uroczyście w kaplicy.
Wspólne zdjęcie uczestników skupienia.
Cieszyliśmy się swoją obecnością nawzajem. Bardzo nam również smakowało "jedzonko" 
przygotowane przez Halinkę.

Następne spotkanie w lutym 2017 roku.  Błogosławiona Krew Jezusowa. 

środa, 9 listopada 2016

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC


Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa 14-17.11.2016 r.

Temat: Być uczniem Jezusa

Gdzie: W Domu Misyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz. Ul. Zamoyskiego 19.
www.ozarow.cpps.pl
Kontakt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogusław cpps, ks. Mariusz cpps
Zgłoszenia do: 09.11.2016 r.
Ofiara:200 zł
Prośba: O zabranie własnych alb.

Rozpoczynamy 14.11.16 r. w poniedziałek kolacją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawiązanie wspólnoty. Kończymy w czwartek 17.11.16 r. obiadem.

Możliwość otrzymania zaświadczenia o odbytych rekolekcjach !

* * *

Temat: Być uczniem Jezusa

To znaczy człowiekiem nie z tego świata. To co nas czyni ludźmi tego świata to zanik modlitwy, adoracji, liturgii godzin, medytacji. Wtedy jesteśmy wciągnięci przez ten świat, stajemy się częścią tego świata. Świat nas lubi i popiera, stajemy po jego stronie zamiast po stronie Ewangelii. My mamy strzec depozytu wiary, głosić Królestwo Boże, a nie zmieniać je, zmieniać naukę Jezusa. Mamy unikać tego co charakteryzuje ten świat:

– Pożądliwości oczu, (kult pieniądza i materii)

– Pożądliwości ciała (kult ciała i bożka seksu)

– Pychy tego świata (kult egoizmu i władzy, pokusa panowania nad światem)

Słowo życia: Uważajcie na siebie (Łk 21,34)

PLAN REKOLEKCJI

Poniedziałek 14.11.2016 r.

18.00 – Kolacja

20.00 – Zawiązanie wspólnoty i konferencja wstępna

21.00 – Apel Jasnogórski, Hymn do Ducha Świętego

Wtorek 15.11.2016 r.

8.00 – Medytacja w kaplicy z Adoracją Najświętszego Sakramentu

9.00 – Śniadanie
kawa

10.00 – Konferencja I (Ubóstwo kapłańskie)

10.45 – Czas pustyni

12.00 – Wspólne rozważanie Pisma Świętego

13.00 – Obiad

15.30 – Konferencja II (Czystość kapłańska)

17.00 – Nabożeństwo Pokutne

18.00 – Msza św. (Nieszpory)

19.00 – Kolacja

20.00 – Dróżki Krwi Chrystusa
Apel Jasnogórski

Środa 16.11.2016 r.

8.00 – Medytacja w kaplicy z Adoracją Najświętszego Sakramentu

9.00 – Śniadanie
kawa

10.30 – Konferencja III (Posłuszeństwo kapłańskie)

12.00 – Msza św.

13.00 – Obiad
Czas pustyni (daj się poprowadzić Duchowi Świętęmu).

17.00 – Nieszpory i Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Kolacja

19.00 – Wymiana doświadczeń

20.00 – Godzina pytań
Apel Jasnogórski

Czwartek 17.11.2016 r.

8.00 – Medytacja w kaplicy z Adoracją Najśw. Sakramentu

9.00 – Śniadanie
kawa

10.30 – Konferencja IV (Duchowość Krwi Chrystusa)

12.00 – Msza św.

13.00 – Obiad

Zakończenie rekolekcje Te-Deum AMDG ! 
wtorek, 8 listopada 2016

Nocne Czuwanie na Jasnej Górze


„Błogosławieni i miłosierni”


21.00 Apel Jasnogórski (prowadzi ks. Bogusław CPPS)

21.30 Powitanie

21.45 Konferencja wstępna (Ks. Daniel CPPS)

22.15 Nabożeństwo pokutne i uwielbienie (młodzież WKC)
(tajemnica I różańca – „Chrzest Jezusa w Jordanie”)
(zawierzenie WKC Matce Bożej –moderatorzy i animatorzy WKC)

00.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Abpa seniora Stanisława Nowaka

01.30 – 02.10 WKC Ożarów Maz.
Miłosierdzie i błogosławieństwa jako najważniejsze potrzeby człowieka i tama wobec płynących zagrożeń duchowych oraz biedy duchowej.
(tajemnica II „Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej”)

02.10 – 02.50 WKC Częstochowa
Miłosierdzie i błogosławieństwa jako oblicza szczęścia człowieka oraz źródła dobra i pokoju.
(tajemnica III ”Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”)

02.50 – 03.30 WKC Swarzewo
Miłosierdzie i błogosławieństwa jako skuteczne sposoby gaszenia ognia rozpalonego przez gniew – po owocach ich poznacie.
(tajemnica IV różańca – „Przemienienie na Górze Tabor”)

03.30 – 04.10 WKC Łabuńki
Uczynki miłosierdzia i błogosławieństwa, jako piękna modlitwa. Czy błogosławieństwa mają moje imię?
(tajemnica V różańca – „Ustanowienie Eucharystii”)

4.15 Błogosławieństwo i zakończenie.

poniedziałek, 7 listopada 2016

Modlitwa o dobre wybory w CPPS i WKC

Wszechmogący i Dobry Boże, który masz szczególny plan względem poszczególnych osób, narodów, a także i Wspólnot Kościoła. Wierzymy, że w swojej woli powołałeś do istnienia Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, jak też Wspólnotę Krwi Twojego Syna jako Ruch Kościelny dla osób świeckich.
Boże w Trójcy Jedyny prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, aby On prowadził w nadchodzących wyborach odpowiedzialnych za przyszłość naszego Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i Wspólnoty Krwi Chrystusa na szczeblu Kraju, Podregionu, Diecezji i Parafii Jesteśmy gotowi, aby objawiła się Twoja Wola, a nie nasze wyobrażenia, aby mogli być wybrani ci ,którzy są potrzebni na ten moment w historii naszego Zgromadzenia i Wspólnoty, dla ich rozwoju zgodnie z myślą i pragnieniem Założyciela św. Kaspra del Bufalo i w odpowiedzi na znaki czasu, czyli potrzeby współczesnego Kościoła i świata. Amen
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi –módl się za nami
Św. Józefie –módl się za nami
Św. Franciszku Ksawery –módl się za nami
Św. Kasprze –módl się za nami
Św. Mario de Mattias –módl się za nami
(Za zgodą Prowincjała i Rady Misjonarzy Krwi Chrystusa 03.10.2016 r.)Modlitwa o dobre wybory w CPPS i WKC

sobota, 5 listopada 2016

Miłosierdzie Boże w Hospicjum...

 W dniach 7-9.19.2016 roku w Radomiu, spotkali się wolontariusze hospicyjni z całego kraju
na IX Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego.

Wolontariusz Hospicyjny świadkiem Bożego Miłosierdzia, takie było hasło konferencji.

Rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Rodziny, kościoła Królowej Apostołów w Radomiu.
Następnie ks. Jacek Kucharski wygłosił konferencję, " Jak być w XXI wieku miłosiernym Samarytaninem? Aktualność przypowieści z Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 10, 30-37),  we
współczesnej posłudze hospicyjnej.
 Mszę Świętą  w intencji uczestników konferencji i wolontariuszy hospicyjnych w Polsce, odprawił
J E ks. Bp Henryk Tomasik.                 

Mszy św. przewodniczył ks. Bp Henryk Tomasik  biskup diecezji radomskiej.
ta
Uczestniczki konferencji wolontariuszki z hospicjum w Białymstoku.