poniedziałek, 27 listopada 2017

Skupienie animatorów diecezjalnych i wszystkich chętnych w Ożarowie.

W dniach 24 - 26 listopada 2017 roku, spotkaliśmy się na skupieniu w Ożarowie.
 Nowo mianowani animatorzy diecezjalni, oraz animatorzy parafialni, jak również wszyscy chętni, przeżywaliśmy skupienie na temat Eucharystii.

Nad zakwaterowaniem i zapisami, czuwała diecezja białostocka. Wspólnie z panią Bernadetą.


Gościliśmy na naszym skupieniu wspólnotę Sychar. Grupę Ruch Wiernych Serc. Jest to wspólnota trudnych małżeństw.
Głoszą oni, że Każde trudne małżeństwo jest do uratowania.
Dzielili się doświadczeniami swoich przeżyć w małżeństwie i poza nim. Byliśmy dla siebie ubogaceniem.


Słowo Życia brzmiało: To jest Moje Ciało, To Jest Moja Krew.


Na konferencji wstępnej ks. Bogusław, przybliżył nam, czym jest Eucharystia.

Najbardziej zapamiętałam słowa, że Eucharystia jest spotkaniem z Żywym Bogiem, że nie jest to spotkanie ze znajomymi, czy przyjaciółmi, ale z Żywym Bogiem.  Dlatego obowiązuje mnie odpowiedni strój, odpowiednia postawa i skupieniu się na Jezusie. Przychodzi ON do mnie Żywy i Prawdziwy w Najświętszym Sakramencie.
Mogliśmy też wysłuchać, pięknego wykładu biblijnego, ktory głosił jeden z członków Ruchu Wiernych Serc. Ubogacił nas też świadectwem swojego nawrócenia. Następnego dnia po śniadaniu spotkaliśmy się w gronie animatorów diecezjalnych, aby omówić temat formacyjny, który przygotowała diecezja siedlecka.

Rozważaliśmy też Słowo Boże w grupach. Jest to wielkie ubogacenie spotkania, ponieważ każdy wnosi coś osobistego do grupy i dla drugiego człowieka.

Wspólne posiłki, zaspokajały apetyty, ale też tworzyły atmosferę rodzinną i były okazją do służenia sobie wzajemnie.W tym dniu nasza Animatorka Podregionu ożarowskiego, obchodziła święto swojej patronki, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z tej okazji były życzenia od nas wszystkich.Dzień zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu, która trwała całą noc..
Tę formę zaproponowała jedna z sióstr, jako czuwanie przed  rocznicą  przyjęcia Chrystusa Za Króla i Pana w Polsce.W niedzielę podczas Eucharystii, również dzieliliśmy się doświadczeniami, Członkowie Wspólnoty Sychar. Mówili jaka jest ich droga i co robią, aby być wiernymi Sakramentalnemu Przymierzu małżonków z Bogiem.
Po Mszy Świętej  przedstawiciele wspólnoty SYCHAR podziękowali za możliwość wspólnego przeżywania skupienia. Na ręce ks. Bogusława złożyli podziękowania.


Na zakończenie skupienia spotkaliśmy się na wymianie doświadczeń.  Ja zwykle wymienialiśmy nasze spostrzeżenia i przeżycia jak również doświadczenia miłości Bożej wśród nas.

Następne spotkanie , skupienie odbędzie  się w lutym 2018 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych.
w dniach 3 - 5 luty...