czwartek, 24 lipca 2014

Zebranie Krajowe Wspólnoty Krwi Chrystusa.

W dniach 20 - 21 czerwca 2014 roku, odbyło się Zebranie Krajowe Wspólnoty Krwi Chrystusa.
 Na zebraniu, wybrani zostali nowi Animatorzy Krajowi, oraz temat formacyjny na rok 2014/2015.
Ponad to kontynuowaliśmy prace nad statutem WKC regionu polskiego.

Zebranie odbywa się co roku, jest to organ statutowy, mogący przeprowadzać wszelkie zmiany w statucie i innych regulaminach, które wymagają zgody zebrania krajowego.
W tym roku odbyły się wybory, po trzyletniej kadencji Animatorów Krajowych.
Zostali nimi:  Czesława Nowak i  Jarosław Wołodkiewicz.
Obecny skład Rady Krajowej:
Ks. Mariusz Szykuła - moderator krajowy, Misjonarz Krwi Chrystusa.
Czesława Nowak -  animatorka krajowa.
Jarosław Wołodkiewicz - animator krajowy.
Wybraliśmy temat na rok formacyjny 2014/2015. jest to temat:
Dziękczynienie za Syna Bożego, który nas Krwią Swoją odkupił.
Ponieważ nie wystarczyło czasu, nie wprowadziliśmy wszystkich zmian w Statucie WKC, dlatego została powołana komisja do spraw statutu, która opracuje zmiany i przedstawi na następnym Zebraniu Krajowym WKC do zatwierdzenia.
Otwarcie obrad zebrania - sprawozdanie animatorki krajowej.

Trudne wybory i obrady.

Podregion Ożarowski WKC.

Po wyborach animatorki krajowej - gratulacje od ks. Mariusza CPPS- moderatora krajowego WKC, dla nowej Animatorki Krajowej - Czesi Nowak.

Zdjęcia do żyć Ewangelią.......

 Po wyborach animatora krajowego - Jarosław Wołodkiewicz, dziękuje zebranym za zaufanie, jakim go obdarzyli.

Kasia nasza protokolantka.
Przez cały ten czas, mogliśmy tez podziwiać przepiękną przyrodę.


Nowa rada krajowa Wspólnoty Krwi Chrystusa.
Ks. Mariusz Szykuła CPPS - moderator krajowy,  Czesława Nowak - animatorka krajowa,  Jarosław Wołodkiewicz - animator krajowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz